Η οσιά σου στον καθρέπτην  εν το καλύτερο μου ποιήμαν  βιάστου έν πα τζέ χαεί  εν το τελευταίο μου αγαπό σέ
Pause animation  La Glace Copyright ©
Cypriot poem, translated by Rita

Audio Rita
The Cypriot Greek love poem (Cyprus) in its Greek version for the inhabitants of Cyprus island. The Greek dialect (koinè) of this Cypriot poem is spoken by 0.6 million people! Related to the Pamphylian and the Arcadian, the Cypriot was probably brought from the Peloponnese in the Dorian invasions time. It is indeed very close to the ancient Mycenaean. Cyprus is a member of the European community and is divided into two communities: the Turks in the northeast and the Greeks in the south-west.
Regional poems