Dyula love poem

ߌ ߞߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߘߎ߬ߓߊ߬ߟߋ߲ ߠߊ߫

ߏ߬ ߘߋ ߓߍ߫ ߒ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߘߎߡߊ߲ ߦߋ߫߸

ߣߴߌ ߦߴߌ ߕߋߟߌߦߊ߫ ߊ߬ ߓߍ߫ ߕߎߣߎ߲߫

ߒ ߓߴߊ߬ ߝߐ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ "ߒ ߓߴߌ ߝߍ߬"

Turn
Translated into Dyula by Aicha &Baba Mamadi Diane
ߌ ߞߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߘߎ߬ߓߊ߬ߟߋ߲ ߠߊ߫  ߏ߬ ߘߋ ߓߍ߫ ߒ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߘߎߡߊ߲ ߦߋ߫߸  ߣߴߌ ߦߴߌ ߕߋߟߌߦߊ߫ ߊ߬ ߓߍ߫ ߕߎߣߎ߲߫  ߒ ߓߴߊ߬ ߝߐ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߴߌ ߝߍ߬Turn
Original version
Poem the mirror

So pretty African girl

Jula (Dyula, julakan, diula, djula, dyoula), from Ivory Coast, in n'ko alphabet, the transcription script of the mande languages of west africa. My poem, jula (dyula), as this vehicular Mandingo language that has spread with the merchants in different countries, will also travel in Africa, I am sure as much that the African girl that I saw in my dream is pretty. This Niger-Congolese language of Ivory Coast and Burkina Faso, especially, but also of Mali, Ghana and Guinea has 21 million speakers.

Ivory Coast

Ivory Coast is a country with a young population spread unevenly on its territory, the southwest is almost empty and the Abidjan region is very densely populated. There are more than 60 ethnic groups divided into 4 major groups: the Krou group in the S.O., the mande group to the N.O, the voltaic group in the N.E, and the Akan group in the southern quarter. This diversity is accentuated by the presence of foreign populations. It is a rich country with, coffee, cocoa, palm, pineapple, wood, fishing and oil.
Mande languages
Kpelle - Maninka - Mandingo - Bambara
La Glace © copyright & Contact: http://love.poem.free.fr