Bambara love poem

ߘߎ߬ߓߊ߬ߟߋ߲

ߌ ߖߌ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߓߍ߫ ߘߎ߬ߓߊ߬ߟߋ߲ ߘߐ߫

ߏ߬ ߦߋ߫ ߒ ߧߊ߫ ߛߞߎ߬ ߘߎߡߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫߸

ߣߴߌ ߦߴߌ ߟߞߊߟߌߦߊ ߊ߬ ߓߍ߫ ߕߎߣߎ߲߫،

ߒ ߓߍ߫ ߒ ߘߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ ߞߏ߫ "ߒ ߓ ߓߴߌ ߝߍ"

Translated into Bamanankan by Baba Mamadi Diane
Bambara love poem

Romanization

Dùbàlén

í jìyá` mɛ́n` bɛ́ dùbàlén` dɔ́

ò yé Ń ɲá sùkù dúmán` nè yé,

n'í y'í lákálíyá` à bɛ́ túnún,

Ń bɛ́ Ń dálábán kɛ́` kó "Ń b b'í fɛ"

An other version

Y dia dounkarela

Oyé ne ka fin gnomagné

Ybi teliya abe tounou

Nka fin laban do nhé by fè

Traduit en bamana by Natou
Book of poetry "La Glace"
Original version
Poem the mirror

Bamanankan in n'ko writing

Bamanankan love poem, in the n'ko writing, conceived by Solomana Kante in 1949 to transcribe Mandingo languages. Five million Africans use this vehicular and commercial language in West Africa.

This Bambara poem (others possibilities : Bamanakan, Bamana, Bamanankan, Bamako, Standard Bambara, Wasuu, Beledugu, Ganadugu, Eastern Maninkakan, Wassulu, Wassulunka, Wassulunke, Wasulu, Wasulunkakan, San, Segou, Sikasso, Somono) from Mali is in a mande language, one of the four languages of the linguistic continuum of Mandingo languages.

Bambara is the main language of Mali, it is the mother tongue of half of Malians, and the second language of almost everyone else.

It is of course one of the four Mandingo languages, four languages close enough to be intercomprehensible. The other three are : Dioula (jula) which is spoken in Burkina-Faso and Ivory Coast, Malinké (Maninka) mainly spoken in Guinea, and Mandinka, the main language of The Gambia, also spoken in Senegal and in Guinea Bissau.

The Bambaras

The Bambaras, vassalized by the Fulani of the Macina, constituted two kingdoms (Kaarta and Ségou) which were destroyed in the 19th century by the Toucouleurs.

Farmers and sedentary, they were grouped in villages, whose chief, master of the earth, was the dean of the founding lineage.

Their society was patrilineal and patrilocal; In addition, men were organized in age class. Initiatory societies such as the komo, aimed to transmit esoteric knowledge and educate man.

Among the Bambara, the theater holds an important place in the oral expression, the "koteka of Bamako" willingly satirical, carries a social critic.

Mande languages
Kpelle - Soninke - Maninka - Mandingo - Jula
Poem translated into bambara (483 languages)