Maldivian love poem

މޫނުބަލާ

މޫނު ބަލާ ލޯގަޑުން ކަލާގެ ސޫރަ

މީ މަގެ އެންމްމެ ރީތި ޅެން

އެކަމް ވަރަށް އަވަހަ ޭތި ގެލޭނެ,

ތި މަގޭ އެންމެ ފަހްއު ލޯބި.

Translated into Divehi

A transliteration from thaana

Moonu balaa loagadun kalaage soora

Mee mage enmme reethi lhen

Ekam varah avaha eythi geleyne,

Thi magey enme fahu loabi.

Original version
Poem the mirror

Maldivian woman & language

The translation of the poem into divehi (Maldivian, dhivehi). The Maldivian is an Indo-Aryan language, and the national language of the Maldives which has about 300,000 speakers. Have you ever met a Maldivian woman? Me no, but they are said so pretty that to see the fabulous landscape of the Maldives, is nothing beside them. One day I shall see one, to come towards me, and lay on my cheeks her tenderest kisses.

The divehi would have as its origin the Sinhalese. Here it's written with its true alphabet the thâna. We dont known when Sinhalese and Maldivian began to separate. The standard divehi is based on the Male speaking (the capital), the Southern Maldivian dialects are quite different.

Maldives

The Maldives are located in the Indian Ocean and have a thousand islands. Their peculiarity is their very low altitude above sea level, which makes it a country particularly threatened by a rise of waters linked to global warming. The Maldivians come from Sri Lanka, they practice agriculture and fishing.

Neo-indian occidental
Sinhala - Sindhi - Rajasthani - Marathi - Konkani - Gujarati
La Glace © Copyright & Contact: Richard Bellon

http://love.poem.free.fr/asian-poems/maldivian-poem.html

Poem translated into maldivian (482 languages)