רְאִי

את השתקפות בראי

זהו השיר היפה ביותר שלי

אך כמה מהר הוא נעלם

זה ה "אני אוהב אותך" האחרון שלי

Turn
Translated into Hebrew by Ana

Audio Iris Lavie IBA

A transliteration

At hashtkfvt brai

Zhav hashir haifha bivtr shli

Aks kamha mhar hava naalms

Zha ha "ani avhab avtks" haahrvns shli

Turn
את השתקפות בראי    זהו השיר היפה ביותר שלי     אך כמה מהר הוא נעלם     זה ה אני אוהב אותך האחרון שליTurn
Original version
The mirror

Hebrew women

Jewish women of all countries, this hebrew translation of my love poem (שיר אהבה) is for you. It is a poem in your language, and the feminine mystery that it returns, is the image of the beauty of love. I sought the most beautiful words. But which one could describe you? No one! It is you, and the image that you return, the poem. Keep them preciously, and in your turn imagine me. This poem in your language, and the feminine mystery it returns, it's yours, you're at the image of the beauty and love.

Hebrew language

Hebrew, Canaanite language, after having been a liturgical language, is back with the state of Israel. This language is spoken by 7 million people. Moabite, Phoenician and Ugaritic are part of the same Canaanite branch. Hebrew represents the evolved form of the speech used by the inhabitants of Canaan before the arrival of the Israelites. These must used an Aramaic dialect, close to that speech that they have abandoned. During the Middle Ages, the centers of Hebrew culture were multiple. From the 9th to the 12th century, the liturgical poetry is based on the language of the Bible. For metrical poetry, the Spanish style is opposed to the German style (melitsa). In Granada lived, the poet Samuel ibn Nagdila, called Ha-Nagid, in Toledo we find one of the greatest Jewish poets, Judah ben Samuel Ha Levi. In Morocco, in Fes, the grammarian Juda ben David, is considered to be the restorer of Hebrew. In 1743, the Hebrew literature, become a modern literature with the publication of an Hebrew poem by the Italian poet Moche Khagim Luzzatto. In the 19th it's the emergence of a Russian style, served by the poets Abamovitz Bialik, and Tchernichovsky. Who dethrone the Melitza. The Jewish state will transform Hebrew into its last phase; This is the only case where a language spoken has as origin a written language. Israel the country where Hebrew is the national language, borders the Mediterranean, and has its population concentrated along the coastal belt, and in the Jerusalem area. It is a country of immigration with a Mediterranean climate.
Other jude languages
Ladino poem - Yiddish poem
Home page - Middle East poems
La Glace Copyright © http://love.poem.free.fr