ستا انځور په هېنداه کې دی  کوم چې زما تر ټولو ښکلی شعر دی  خو ژر کوه چې ورکېږي  د وروستي ځل لپاره راباندې ګرانه یې
Pause animation  La Glace Copyright ©
Pashto poem, translated by Mohammad Basir Sulaimankhil

Audio Nisar Ulhaq
Pashto (afghani, pukhto, Pakhto, Pushto, pathani) from Kabul, an Indo-Iranian language spoken in Afghanistan. It is one of the two official languages with the dari. Pashto love poem for your pretty brown curls, reflecting all the mirror of Afghanistan. 46 million people speak Pashto. There are also speakers in Pakistan and Iran, and is found in the form of many dialects. It is written in Arabic alphabet to read from right to left. Afghanistan is a country with a predominantly rural population, composed by a dozen of ethnic groups, among which the Pashtu or Afghans or Pathans who are the majority.

A romanization of my poem

sta anzwr ph hendah ke da

kwm che zma tr ṭwlw ṣ̌kla sh'er da

khw jr kwh che wrkeẓ̌y

d wrwsty zl lparh rabande granh ae

Middle East poems