ستا انځور په هېنداه کې دی  کوم چې زما تر ټولو ښکلی شعر دی  خو ژر کوه چې ورکېږي  د وروستي ځل لپاره راباندې ګرانه یې
Pause animation  La Glace Copyright ©
Translated into Afghani by Mohammad Basir Sulaimankhil

Audio Nisar Ulhaq

Pashto love poem

ستا انځور په هېنداه کې دی

کوم چې زما تر ټولو ښکلی شعر دی

خو ژر کوه چې ورکېږي

د وروستي ځل لپاره راباندې ګرانه یې

ستا انځور په هېنداه کې دی

کوم چې زما تر ټولو ښکلی شعر دی

خو ژر کوه چې ورکېږي

د وروستي ځل لپاره راباندې ګرانه یې

A romanization

Sta anzwr ph hendah ke da

Kwm che zma tr ṭwlw ṣ̌kla sh'er da

Khw jr kwh che wrkeẓ̌y

D wrwsty zl lparh rabande granh ae

Copyright © Bellon Poet http://love.poem.free.fr

Pretty brown curls

Pashto love poem for your pretty brown curls, reflecting all the mirror of Afghanistan.

The Pashto

Pashto (afghani, pukhto, Pakhto, Pushto, pathani), is an Indo-Iranian language spoken in Afghanistan. It is one of the two official languages with the dari. 46 million people speak Pashto. There are also speakers in Pakistan and Iran, and is found in the form of many dialects. It is written in Arabic alphabet to read from right to left. Afghanistan is a country with a predominantly rural population, composed by a dozen of ethnic groups, among which the Pashtu or Afghans or Pathans who are the majority.

Original and iranians (out of iran)

fleche French love poem fleche
Balochi poem - Ossetian poem - Talysh poem
Love poems - Middle East poems