اينداره

ستا انځور په هېنداه کې دی

کوم چې زما تر ټولو ښکلی شعر دی

خو ژر کوه چې ورکېږي

د وروستي ځل لپاره راباندې ګرانه یې

Turn
Translated into Afghani by Mohammad Basir Sulaimankhil

Audio Nisar Ulhaq

A romanization

Sta anzwr ph hendah ke da

Kwm che zma tr ṭwlw ṣ̌kla sh'er da

Khw jr kwh che wrkeẓ̌y

D wrwsty zl lparh rabande granh ae

Turn
ستا انځور په هېنداه کې دی  کوم چې زما تر ټولو ښکلی شعر دی  خو ژر کوه چې ورکېږي  د وروستي ځل لپاره راباندې ګرانه یېTurn
Original version
The mirror

Pretty brown curls

Pashto love poem for your pretty brown curls, reflecting all the mirror of Afghanistan.

The Pashto

Pashto (afghani, pushtu, pukhto, Pakhto, Pushto, pathani), is an Indo-Iranian language spoken in Afghanistan. It is one of the two official languages with the dari. 46 million people speak Pashto. There are many dialects of Pashto with also speakers in Pakistan and Iran. It's the language of the Pashtuns, the indigenous inhabitants of Afghanistan. Pashto refers to the most important of the 2 soft dialects which preserves the sh and zh sounds. It is written in Arabic alphabet to read from right to left. Afghanistan is a country with a predominantly rural population, composed by a dozen of ethnic groups, among which the Pashtu or Afghans or Pathans who are the majority.
Iranians (out of iran)
Kashmiri poem - Tajik poem - Balochi poem - Ossetian poem - Talysh poem
Home page - Middle East poems
La Glace Copyright © http://love.poem.free.fr